CAFFE CLUB    KULINARNY GLOBTROTER    MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ    PORTFOLIO AUTORA    BLOG

    

Serwis poświęcony prezentacji autorskich artykułów i publikacji.

 

 

 

 

 

          Jestem stałym współpracownikiem czasopism branżowych Cukiernictwo i Piekarstwo (wydawnictwo ELAMED) oraz Przegląd Piekarski i Cukierniczy (wydawnictwo Sigma NOT). Publikuję między innymi artykuły o tematyce branżowej, edukacyjnej, publikacje związane ze środowiskiem rzemieślniczym. Szczególnie dużo miejsca w swych publikacjach poświęcam sztuce gastronomicznej i piekarstwu w krajach, które mam okazję odwiedzać. Artykuły te są swego rodzaju przewodnikami gastronomicznymi po krajach naszego kontynentu. Wśród wydanych dotychczas artykułów mojego autorstwa, prezentuję tutaj wybrane pozycje.Jest to zestaw artykułów publikowanych drukiem w wydawnictwie branżowym Cukiernictwo i Piekarstwo. Prezentowane tu publikacje grupowane są zgodnie z ich podstawową tematyką: kawa, czekolada i barristyka, Kulinaria oraz zagadnienia szkolnictwa zawodowego. Artykuły zawarte są w działach: Caffee Club, Kulinarny Globtroter, Między teorią a praktyką.

Caffee Club

- W tym miejscu znajdziesz publikacje poświęcone kawie, kawiarniom i wszystkim tym z czym napój ten jest związany, a również poznasz sekrety otrzymywania i właściwości czekolady i kakao. Wśród zgromadzonych w tym miejscu artykułów znajdują się również relacje z pobytu w często egzotycznych miejscach świata. Prezentowane tutaj materiały pochodzą z wybranych artykułów publikowanych na łamach czasopisma branżowego Cukiernictwo i Piekarstwo, których jestem autorem.

>> caffe-club

Kulinarny Globtroter

- Wśród prezentowanych publikacji znajdziesz miedzy innymi artykuły będące sprawozdaniami z wypraw, które odbyły się w ramach programu Praktyczna Edukacja Europejska. Uczestnictwo w projekcie jest sposobnością do zebrania materiałów, które często wykorzystywane są w artykułach o tematyce edukacyjnej, krajoznawczej lub kulinarnej. Do chwili obecnej opublikowano juz kilkadziesiąt artykułów zarówno w prasie lokalnej jak i wydawnictwach ogólnopolskich.

 >> kulinarny globtroter

Między teorią a praktyką

- Jest to dział zawierający publikacje związane z edukacją zawodową. Główną tematyką tych publikacji jest praktyczna i teoretyczna nauka zawodu oraz innowacyjne narzędzia dydaktyczne i projekty edukacyjne. Dużo miejsca w tych opracowaniach poświęcono dylematom współczesnego szkolnictwa zawodowego i rzemieślniczego oraz  projektowi Almanach cukierniczo - piekarski.

 

>> między teorią a praktyką

 

 

stat4u